עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

פרשת בראשית

פרשת בראשית

על משמעות הקשר שבין "אֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ", ובין הנאמר לקין "לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ, וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ"

קרא עוד  
פרשת נח  -  מה הסיפור של העורב?

פרשת נח - מה הסיפור של העורב?

הבדל בין העורב ליונה? עיון בשילוח הראשון והשלישי של היונה מראה שהמקרא מדגיש שאין הבדל! עיון מחדש במסר של הכתוב

קרא עוד  
נח  -  הקשת שבענן

נח - הקשת שבענן

הקשת בענן. ענן קשור לגשם? לא במקרא! 'ענן' הוא במשפחת החושך והערפל. אם כך, מהי הברית, שהקשת היא האות שלה?

קרא עוד  
לך לך

לך לך

שני מסעות עשה אברהם, אחרי הגיעו לכנען. דרומה - וצפונה. את מה מתאר הכתוב, בסיום המסעות, כ'עמק השווה'?

קרא עוד  
וירא

וירא

אם נציב אוהל מול בית - איזה מהם עדיף? את התשובה יש לחפש דווקא בפתח שלהם. ומה הקשר אל 'לפתח חטאת רובץ'?

קרא עוד  
חיי שרה

חיי שרה

לריצה יש ערכיות? מסתבר שכן. מה בא המקרא ללמד אותנו, באמצעות תיאורי הריצות של גיבורי הסיפורים?

קרא עוד  
תולדות

תולדות

'ויתרוצצו הבנים בקירבה' אינו ביטוי מנותק. ברגע שרואים את הקשר ל'ריצה' שבסיפורי האבות - מבינים אחרת את מעשי רבקה

קרא עוד  
ויצא

ויצא

שתי מצבות מנוגדות מצאנו: אבני המקום שהופכות למצבה, בבית אל; והמצבה של הברית עם לבן, שמוסיפים לה גל אבנים

קרא עוד  
וישלח  א

וישלח א

'במקלי עברתי את הירדן – ועתה תודות למקל אני בעל רכוש'. כך אמור להיות כתוב, בסיפור רגיל. מהו המסר בהשמטת המקל?

קרא עוד  
וישלח  ב

וישלח ב

מסע יעקב משורטט כתהליך. איך? באמצעות 'מקלו של יעקב'. התוצאה: יעקב מתעמת, עם לבן, ודורש במפגיע ברכה מהמלאך

קרא עוד  
וישב  א

וישב א

שני הבורות בחיי יוסף: אל האחד נזרק ומן השני הועלה - גבוה. נרד בעקבותיו, ואולי נקלוט את גודל העלייה, אל מימוש החלום

קרא עוד  
וישב  ב

וישב ב

האם המקרא מבחין בין 'מטה' ובין 'מקל'? האם הם מקפלים בחובם מגמות שונות? האם 'שני המחנות' של יעקב משקפים ירידה?

קרא עוד