עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

פרשת במדבר

פרשת במדבר

הבכורות הומרו בלוויים, כמשרתים במשכן. אך הדגש אינו על הקדשה מלמעלה, אלא על פעולות האדם

קרא עוד  
פרשת נשא

פרשת נשא

למה גידול הפרע של שיער הנזיר כה מרכזי לנזירות? ומה הקשר לפרשיה הקודמת, של האשה הנחשדת כסוטה?

קרא עוד  
לפרשת בהעלותך

לפרשת בהעלותך

הקנה המרכזי - הוא המנורה. אך ברור שמנורה היא 7 הקנים גם יחד. עיון בכך מביא לתובנות למהותה של שבת

קרא עוד  
לפרשת שלח

לפרשת שלח

מה עשה המקושש? נראה כי מעבר למעשה עצמו הכתוב בא להדגיש את הפגיעה במהותה של השבת

קרא עוד  
לפרשת קורח

לפרשת קורח

עיון בניגוד שבין שני האותות השונים בפרשת קורח ועדתו - מעמיד אותנו על המסר שבפרשה, ולהבין מיהם 'בני מרי'

קרא עוד  
לפרשת חוקת

לפרשת חוקת

מעיון באירוע ההכאה בסלע לעצמו לא ברור למה משה נענש בחומרה. כשמציבים ממול את האירוע הראשון של ההככאה בסלע - נפרשות תובנות חדשות

קרא עוד  
לפרשת בלק

לפרשת בלק

פרשת הקללה שהפכה לברכה נשענת על מראה העינים ועל ראייה חלקית. כפי שראינו גם בפרשת המרגלים

קרא עוד  
לפרשת פנחס

לפרשת פנחס

מעשה פנחס - ומשמעות 'ברית השלום' ו'ברית כהונת עולם' שניתנה לו. הכיצד? מה חלקו בברית?

קרא עוד  
לפרשת מטות

לפרשת מטות

בפרשה מופיעים שני סוגים של 'להניא'. האם יש קשר? האם המקרא מציב זוג ניגודים כדי להביא לתובנות חדשות?

קרא עוד