עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

מקץ

מקץ

פרעה חולם שני חלומות. יוסף פותר אותם, ע"י שילובם לאחד. זאת הדגמה ל'דרך הניגודים', כשהכתוב מציין את הצורך בשני חלומות

קרא עוד  
ויגש

ויגש

את מי בחר יוסף להציג בפני פרעה? מסתבר שעצם החלוקה היא החשובה, ושמגמתה היא השילוב. וזהו החיבור להפטרה מיחזקאל

קרא עוד  
ויחי  - עם הרחבה על גישת דרך הניגודים

ויחי - עם הרחבה על גישת דרך הניגודים

יעקב משכל ידיו על ראשי נכדיו. מדוע? הרי זו רק הצהרה, שהרי הברכה היא אותה ברכה לשניהם? מה למד יעקב מנסיון חייו?

קרא עוד  
ויחי  - מקוצר

ויחי - מקוצר

הידע על היפוך הירארכיה עתידי בין אחים מופיע גם אצל רבקה וגם אצל יעקב. מה ניתן ללמוד מהשוני שבהתנהלות של שניהם? מבט חדש על 'ויעקב שמר את הדבר'

קרא עוד