עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

שמות

שמות

מנהיגותו של משה נבנית בתהליך, שבו הראשון שנתבע לעמוד באתגר - הוא משה עצמו. מכך יש אור חדש על ארוע מילת הבן

קרא עוד  
וארא

וארא

מעקב אחר הניגודיות 'מטה - יד' במהלך 10 המכות, משקף תהליך התפתחות המנהיגות של משה. החל מהסנה - ועד להכאת הסלע

קרא עוד  
בא

בא

קו מחבר בין 'חוזק היד' של האל כלפי מצרים, ובין 'והיה לאות על ידך'. החוליה המחברת היא התהליך מה'מטה' אל ה'יד' אצל משה

קרא עוד  
בשלח

בשלח

בני ישראל 'שבו וחנו' על פי החירות. לשוב - במצב חדש, לא כבורחים אלא עם תודעה וזהות, שנוצקה ב'הושבה' בסוכות

קרא עוד  
בשלח 2

בשלח 2

במילים 'וישבתו העם ביום השביעי' מקופלת מהפכה. העם מצטרף לראשונה למעשי האל בבריאה. ועל הדרך - מהי מהות ה'שבת'?

קרא עוד  
יתרו

יתרו

יתרו מציע רפורמה משפטית. האם משה מקבל אותה בשמחה? עיון בתיאור הניגודי של הנושא, בפרשת בהעלותך, מעלה כי ההנהגה הראויה היא של 70 הזקנים, הנהגה רוחנית, מעבר למבנה השבטי

קרא עוד  
משפטים

משפטים

משה נקרא ביום השביעי אחרי שישה ימי ענן. הניגודים במקרא נמצאים על ציר משותף, ובכך קוראים לשילוב ולא להפרדה

קרא עוד  
תרומה

תרומה

הדיבור 'מבין שני הכרובים' מדגיש את חשיבות יצירת התווך בין זוגות ניגודים. 'גבולות הגזרה' מאפשרים להתמקד במסר ולהעמיק בו

קרא עוד  
תצווה

תצווה

פתיל התכלת מוכר מהציצית. אך מחובר בקשר על-חוטי לפתיל התכלת שעל ציץ הזהב במצחו של הכהן הגדול. ומה הקשר לנזיר?

קרא עוד  
כי תשא

כי תשא

הקטורת מוגדרת מתוך זמנה בעבודת המקדש. מכאן תובנה בדבר תפקידה ביישוב המחלוקת האולטימטיבית של היום השני לבריאה

קרא עוד  
ויקהל

ויקהל

המנורה היא שישה קנים - מול הקנה המרכזי. גם השבת מוצגת כך, ולכן יש לראות את השבוע גם באופן שמרכזו היא השבת

קרא עוד