עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת דברים

לפרשת דברים

בפתח סיכום מסע היציאה ממצרים משה מספר על שתי הצעות, שלו ושל העם, בחורב ובקדש ברנע. מה נוכל ללמוד מכך?

קרא עוד  

לפרשת דברים - הרחבה והארות

מהם הקווים המאפיינים של דרך הניגודים? העיון בפרשת דברים מדגים את עצם ההצבה של 'זוג של ניגודים'. כיצד, ולשם מה? הכתוב יוצר פלטפורמה, הקוראת לעיון פורה ועכשווי

קרא עוד  
לפרשת ואתחנן

לפרשת ואתחנן

וידעת - והשבות. שני מצבי תודעה, שמסך בלתי נראה מפריד ביניהם. המקרא מאתגר לאפשרות של חצייה כזו

קרא עוד  

לפרשת ואתחנן - הרחבה והארות

זוגות של ניגודים אינם אמצעי ספרותי בלבד. במקרא הם אמצעי, שאינו משקף סימטריה. המקרא מציב את הניגודים, באופן מובנה ושיטתי - להנעת תהליך של מהות

קרא עוד  
לפרשת עקב

לפרשת עקב

מדוע שני לוחות? המקרא מדגיש באופן עקבי כי הלוחות הם שניים. אין זאת, כי אם השניים הוא הבסיס לרוח האנוש, להתפתחותו, והאתגר המובנה לשילוב

קרא עוד  

לפרשת עקב - הרחבה והארות

לוחות הברית הם שניים. מתברר כי 'זוגות של ניגודים' מהווים אבן בסיס בהצבת המקרא את מסריו. ניגודים לא באים להפריד, אלא להביא לתהליך של שילוב בונה

קרא עוד  
לפרשת ראה

לפרשת ראה

הציווי 'לאבד את האשרות והפסילים' מתמקד באופי עבודת האלילים,'תחת כל עץ רענן'. ההדגשה המקראית, לעומת זאת, היא על המיקוד של העבודה הרוחנית - במקום אחד

קרא עוד  

לפרשת ראה - הרחבה והארות

לנושא הכיוון והיעד: 'כי המצווה הזאת' - בלשון יחיד. לצוות - להצביע על כיוון. ריבוי ופירוט - והיעד האחד הם שתי מגמות משלימות: מעגלים מתרחבים - החוזרים אל המקור, ומעשירים אותו

קרא עוד  
לפרשת שופטים

לפרשת שופטים

בחירת השופטים 'לשבטיך' היא חידוש, התפתחות בתהליך היציאה מעבדות לחירות. בהצעת יתרו אין התיחסות לזיקה השבטית. היא מופיעה רק בסיכומי משה בספר דברים

קרא עוד  

לפרשת שופטים - הרחבה והארות

אין לדעת 'מה היה באמת'. גישת 'דרך הניגודים' מתמקדת באופן בו הכתוב מציב את האירועים, ובעיקר בהבדלים שבין התיאורים. באמצעות העיון ניתן להגיע לתובנות לגבי הנושא, והתהליך שנחשף.

קרא עוד  
לפרשת כי תצא

לפרשת כי תצא

ההנחייה בדבר כלי גבר על אשה ובגדי אשה על גבר - קוראת להבחנה והבדלה, שהם הבסיס לשילוב ולבנייה, בכל תחום

קרא עוד  
לפרשת כי תבוא

לפרשת כי תבוא

הטקס סביב הטנא, שבו מובאת ראשית פרי האדמה - מציב בפנינו הצטלבות של תהליכי עומק, המייחדים את המעמד. זה לא רק הפרי, זו רוח העם

קרא עוד