עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת ויקרא

לפרשת ויקרא

המלח כתנאי להקרבת הקורבנות אינו בגדר תוספת טכנית למעשה הקורבן. הוא מהווה השלמת ברית המבול - מצד האדם: להתמיד בהתפתחות

קרא עוד  
ניגודו של המלח

ניגודו של המלח

עוד זוג ניגודים במקרא: הדבש מול המלח. הזדמנות להרהר במושג הנדוש 'אחדות הניגודים', ואף לערער עליו

קרא עוד  
עצם אל עצמו

עצם אל עצמו

כשמתעכבים על המסר שב'תקרבו עצם אל עצמו' ניתן למצוא הסבר-הנחייה על תהליךשל איחוד. למשל ישראל ויהודה

קרא עוד  
לפרשת שמיני

לפרשת שמיני

תפקיד הכהנים, מעבר לעבודת המקדש - ללמד ולחנך. בפרשה מסתבר כי האל מצעי המקדים זאת הוא להבחין ולהבדיל

קרא עוד  
לפרשת מצורע

לפרשת מצורע

ניתן להמיר קרבן בגלל מצב כלכלי. אך מקרבן המצורע נלמד עיקרון חשוב יותר - הצורך להעמיד שנים, זה מול זה

קרא עוד  
לפרשת אחרי מות

לפרשת אחרי מות

כניסת הכהן הגדול לקדש הקדשים מלווה בענן קטורת, הפוגש את הענן היורד מלמעלה

קרא עוד  
לפרשת אמור

לפרשת אמור

רשימת המועדים פותחת בשבת. אפילו לא בשבת, אלא ב'ששת ימי מעשה'. מה זה אומר? - משהו לגבי מהות המועדים

קרא עוד  
לפרשת בהר סיני

לפרשת בהר סיני

לשון המקרא מקשרת בין היום השביעי ובין השנה השביעית. בין הספירה לקראת שבועות ובין שנת היובל. אך יש הבדל, הקורא לעיון נוסף

קרא עוד