העיון בדרך הסמל מביא להנגשת התנ"ך, מזווית רעננה – לכל. ללא הבדל גיל, מיגזר והשקפה דתית. המדובר באיכות של חיבור למסרי היסוד של התנ"ך, ושל עמידה מחודשת על הרלוונטיות שלהם לחיינו.

מפתח הגישה הוא מאיר חרמון, מוסמך האוניברסיטה העברית במחשבת ישראל ומדע הדתות. למד בהרווארד, שימש כשליח חינוכי בחו"ל מטעם הסוכנות היהודית.

כתבה מקיפה על גישת 'דרך הניגודים בפשט המקרא' באתר News1.


אודותינואודותינו