האם הצעת יתרו היתה טובה? מבט מפתח האהל

האם הצעת יתרו היתה טובה? מבט מפתח האהל

מה דעת המקרא ביחס להצעת יתרו למשה בדבר המערכת המשפטית? עיון בפסוקים ובפרשיות חושף תובנות חדשות. המפתח הוא 'בפתח האהל'.

הקינדר-טרנספורט. הרצאה בליווי מכתבי משפחה

הקינדר-טרנספורט. הרצאה בליווי מכתבי משפחה

סקירה על מפעל הקינדרטרנספורט - קליטת ילדים מגרמניה ואוסטריה ללא הוריהם, בלונדון. על הקשיים שנלוו ועל ההצלה. בנוסף - מכתבים משפחתיים מהתקופה, המשקפים את המשברים ואת החינוך הכללי והיהודי - מרחוק.