מה קרה במאה הראשונה?   יהדות, נצרות, וגנוסטיקה.

עיון במאורעות ההסטוריים וביסודות הדתיים של המאה, ששינתה את פני העולם המערבי, עד ימינו אנו.