עיון במאורעות ההסטוריים וביסודות הדתיים של המאה, ששינתה את פני העולם המערבי, עד ימינו אנו.