לאונרדו דה-ווינצ'י - והתפתחות המדע המודרני

כשרון הציור שימש בעיקר כאמצעי לביטוי המסר המדעי שלו. מהי תרומתו לעולם המדע של היום?
ואיך כל זה מתקשר למחשבת היהדות?