כשרון הציור שימש בעיקר כאמצעי לביטוי המסר המדעי שלו. מהי תרומתו לעולם המדע של היום?
ואיך כל זה מתקשר למחשבת היהדות?