התפתחות הכתב והכתיבה. האם הגולם קם על יוצרו?

מכתיבה על אבן ועל קלף, ועד כתיבה ווירטואלית. על הקשר (ההפוך?) בין תהליכים טכנולוגיים ורוחניים.