עיון בנושא מתוך הבנת ההבחנה המשמעותית בין 'מיתולוגי' לבין 'מיתי'.
על המקום המרכזי של הסמלים בתנ"ך, כאמצעי לקליטת המסר הרוחני