48 הדברים בהם נקנית התורה, אבות פרק ו'. ומהי תורה?

מיון ועיון ברשימה שבפרק ו' במסכת אבות מעלה מבט חדש ומפתיע לגבי השאלה: "מהי תורה?"