מיון ועיון ברשימה שבפרק ו' במסכת אבות מעלה מבט חדש ומפתיע לגבי השאלה: "מהי תורה?"