לפרשת עקב

שני לוחות הברית.          

מדוע שני לוחות?  

קטונתי מלפתח רעיונות ומלומר היגדים בנושא. אלא, ללכת בעקבות ההדגשה המקראית, שוב ושוב: "שְׁנֵי לֻחֹת הָאֲבָנִים, לֻחוֹת הַבְּרִית".   

אין זאת, כי אם הבסיס לעולם העשייה האנושית, לעולם האמונה, להתפתחות האנושית - ולאתגר המובנה והקבוע של השילוב

-  הבסיס הוא שניים. זה מול זה. "מִזֶּה וּמִזֶּה הֵם כְּתֻבִים" (שמות לב 15).