עיון בדרך הסמל - תובנות לחיים

עיון בתנ"ך מתוך התמקדות בסמלים שבו - מתגלה כפורה ביותר.
תובנות חדשות על הטקסטים הכל כך מוכרים לנו נחשפות לעינינו.    חפצים כמו המקל-המטה, מושגים כמו 'ריצה',
או תפקידן של החיות בפרקי התנ"ך - פותחים עבורנו אופקים חדשים, על חיינו שלנו, הישר מכבשון התנ"ך, שמדבר אלינו בגובה העינים. (ניתן גם כקורס)