על מקומם של התנינים הגדולים בסיפור הבריאה

על מקומם של התנינים הגדולים בסיפור הבריאה

מבט מרתק, המהווה בסיס לגישת 'דרך הניגודים במקרא'. המקרא 'ממנף' את סמליו - לשם העברת מסריו

קרא עוד