החגים כתחנות במסע דרך מעגל השנה

מעגל השנה: החגים.                      

 או: בשביל מה צריך בכלל (כ"כ הרבה) חגים ?
עיון בייחוד של כל חג. במה מעשירים החגים את מורכבות חיינו, היום, לא רק כימי זכרון הסטוריים?

הפניית המבט אל התובנות האישיות והחברתיות, שכל חג וחג תורם להן את הייחוד מתןך הדגשים שלו.