מעגל השנה: החגים.                      

 או: בשביל מה צריך בכלל (כ"כ הרבה) חגים ?
עיון בייחוד של כל חג. במה מעשירים החגים את מורכבות חיינו, היום, לא רק כימי זכרון הסטוריים?