המגילות הגנוזות - ואנחנו

דיון בסימני השאלה שנותרו בעינם בהבנת המגילות, והרלוונטיות של הכתוב - לחיינו כיום.
מי היתה עדת המגילות? על סוגי המגילות והפשרים; הנוסחים של המקרא;
על פלגנות הכיתות בישראל; אמונות ומנהגי הכת; התיוונות ונצרות; הלכה ורוחניות. 

מה ניתן ללמוד מתוך המגילות - על ההתרחשויות הדתיות והפוליטיות של סוף ימי הבית השני?

מהו המסר מאז - למציאות של היום? מבט מקיף על הצדדים השונים של הנושא. (ניתן גם כקורס)