על המשמעות הסמלית הייחודית של המלח

ועל הסיבה לכך שהוא תמיד על שולחננו, ומשלים את השלישיה: לחם, יין ומלח.

למלח תפקיד פרדוקסלי, המעמיד בפנינו אתגר תמידי: לאן פנינו?

וגם: איך מתקשרים הדברים לים המלח? (ניתן לעיין במאמר המלא, באתר 'דעת')