על המשמעות הסמלית הייחודית של המלח

על המשמעות הסמלית הייחודית של המלח

המלח במקרא מייצג גם חורבן, וגם הכרחי בעבודת המשכן? פשרו נשען על המחלוקת הלא מובנת של היום השני לבריאה

קרא עוד