התפתחות הכתב והכתיבה. האם הגולם קם על יוצרו?

התפתחות הכתב והכתיבה. האם הגולם קם על יוצרו?

כדאי לתת את הדעת על התפתחות הכתיבה, ועל השפעת התפתחות זו על עצם חיינו והתנהלותנו

קרא עוד