על מוסר - וייסורים

האם יש קשר בין המושגים, ומה בכלל מקום הייסורים בחיינו ?
איך מוצג הנושא במקרא, ומה מלמדות אותנו ההצבעות של חז"ל בנושא? - רמז: מבט אופטימי.