מורשת הרב מניטו להבנת מציאותנו כיום.
הרהורים על המסר של חנוכה, - ולא זה שמלמדים אותו בגן הילדים.