על אור וחושך - ומה שביניהם

מורשת הרב מניטו להבנת מציאותנו כיום.
הרהורים על המסר של חנוכה, - ולא זה שמלמדים אותו בגן הילדים.לא רק 'לגרש החושך' - צריכים גם את החושך עבור חיים מאוזנים. לכל מרכיב יש תפקיד משלו. גם לתרבות יוון.