המחזוריות של ה-7 בתנ"ך. ומבט חדש על מהותה של השבת

תהליך מחזורי שהוא בעצם ספיראלה עם שלש לולאות מקבילות: השבוע, השנה והשמיטה-יובל. 
המשותף לכל הלולאות: ששה, שלעומתם בא השביעי. לאן מכוונת הספיראלה?
ומה כל זה אומר לנו על מהותה של השבת?  רמז: פסק זמן. 

(המאמר בנושא: באתר 'ערך מוסף' של בית אביחי)