מספרים ומשמעויותיהם בתנ"ך

מבט מרתק על המשמעויות הסמליות של מספרים שונים, כפי העולה מתוך עיון בתנ"ך.
המבט מעשיר את העיון בתנ"ך: על ההבדל בין ה-7 לבין ה-10. הייחודיות של ה-2.
הקשר בין 3 ל-4. 40. 120 ועוד. (ו... אין שום קשור לגימטריה).