החיות שבתנ"ך כמורי דרך לחיינו

מדוע יש שימוש כה נרחב במשלים על חיות?  מדוע אנחנו מרותקים לסרטי טבע ? 
ומדוע מתוארים אחרית הימים ע"י תיאורי חיות - "וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ"? תובנות מחדשות ומרתקות.