דרך הניגודים - עיון רענן בפשט המקרא  (ללחוץ)

תקציר: 

סילבוס מפורט יישלח על פי בקשה. 

מטרות התוכנית: 

רענון העיון בפשט המקרא, עידוד הקריאה הבלתי אמצעית בכתוב, והכְוונה למציאת תובנות רלוונטיות למציאות חיינו. ההעמקה הטקסטואלית תשרת את חווית הקירבה ליצירה המקראית ולערכים הגלומים בה, ותחזק את הזהות והשייכות לעמנו. 

מתוך הגדרת העיון כעיסוק בפשט – נוצרת פלטפורמה לקריאה יצירתית, ולשיח דיאלוגי בכיתה. העיון מבוסס על הכרות בסיסית עם פרשיות המקרא, שכבר נלמדו, ואינה דורשת מומחיות כלשהי. 

מטרה מרכזית: מינוף דרך העיון לתובנות מהותיות, מתוך הכתוב עצמו, בנושא המחלוקת. 

מטרת עומק: היווכחות בדיוק של הכתוב המקראי, וחיזוק מעמדו כמכנה המשותף של קיומנו. רציונל התוכנית: העיון המדוקדק בדרך ההצגה של הנושאים השונים, הפזורים בפרשיות המקרא, מכוון להיווכחות במבניות השיטתית של הבאת הנושאים - כזוגות של ניגודים. הצטברות התובנות, מתוך העיון בנושאים השונים, מביאה למבט מְחֵדֲש על המסר התנ"כי, ועל הרלוונטיות שלו לחיינו ממש. 

תובנת יסוד, שמגולמת בה זווית מבט חשובה לחיינו, היא תובנת ה'גם וגם'. לא במובן השטחי המקובל, אלא כהיווכחות עמוקה, כי המקרא משרטט באופן שיטתי את התהליך שנוצר בתווך שבין הניגודים באופן שבו, שני הצדדים כאחד, חיוניים עבור היעד של בניית המסר והערך שמגולם בו, בנוגע לנושא המסוים.    

במיוחד נכון לעכשיו, הבנת התהליכים שמביאים הניגודים מביאה לתובנות ייחודיות בנושא המחלוקת. מתברר כי נושא זה הוא אבן ראשה במסר המקראי, החל מהתיאורים של היום הראשון והשני של הבריאה. זווית העיון של 'דרך הניגודים' מביאה למבט עכשווי, בכיוון של שילוב הניגודים. 

קהל היעד: בשלב הפילוט התכנית מיועדת לצוותי החינוך, ומשכך היא תמציתית ומרוכזת. היעד הוא לחבר את כלל אנשי הצוות לפוטנציאל ההעשרה הגלום בגישה, ולאפשרות להטמעת התובנות במעגלים רחבים יותר, שאינם מוגבלים למסגרת שיעורי התנ"ך בלבד. 

העיון ב'דרך הניגודים' יונק מתורותיהם של הוגי דעות, כמו: לוי-שטראוס, יונג, רש"ר הירש, הרב מניטו. 

המגע עם הליבה הרלוונטית של הנושאים מאפשר הרחבה והעשרה מתחומי הספרות והעיון.