גישה מחדשת ורעננה לעיון במקרא - דרך הניגודים שבו

מתברר כי למקרא יש דרך עקבית ושיטתית להביא את מסריו באמצעות זוגות של ניגודים. יישום כלי עיון זה מתברר כדרך פוריה ומרתקת לחשוף פנים חדשות של הפרשיות המוכרות.

הגישה נפרשת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021.

נפרשת, וממשיכה להתחדש, היות ומדובר בכלי עיון, ולא במסקנות סגורות וסוגרות.

בכל שאלה ובירור ניתן לפנות למחבר הספר ומפתח התכנית 

מאיר חרמון

meirh77@zahav.net.il

טל  0507600904