פרק א' בתהלים, המהווה למעשה פתיחה לספר כולו, מתמקד בהבחנה בין שתי דרכים : דרך הטוב, מול דרך הרשע. (ברור, כמובן, שבכולנו מתקימים מאפינים של שתי הדרכים). שיאו של הפרק הוא בדימוי חזותי, המבחין בין הניגודים, בין החיובי והשלילי : הצדיק הוא כעץ שתול על פלגי מים, והרשע הוא כמוץ, שהרוח מפזרת לכל עבר. ואידך - זיל גמור.

הנה:דונמה נוספת, למבט שנפתח להבנה חדשה, מתוך ניתוח מושג.