עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

ויקהל

ויקהל

המנורה היא שישה קנים - מול הקנה המרכזי. גם השבת מוצגת כך, ולכן יש לראות את השבוע גם באופן שמרכזו היא השבת

קרא עוד