עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת מצורע

לפרשת מצורע

ניתן להמיר קרבן בגלל מצב כלכלי. אך מקרבן המצורע נלמד עיקרון חשוב יותר - הצורך להעמיד שנים, זה מול זה

קרא עוד