עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

עצם אל עצמו

עצם אל עצמו

כשמתעכבים על המסר שב'תקרבו עצם אל עצמו' ניתן למצוא הסבר-הנחייה על תהליךשל איחוד. למשל ישראל ויהודה

קרא עוד