עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת אחרי מות

לפרשת אחרי מות

כניסת הכהן הגדול לקדש הקדשים מלווה בענן קטורת, הפוגש את הענן היורד מלמעלה

קרא עוד