עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

ניגודו של המלח

ניגודו של המלח

עוד זוג ניגודים במקרא: הדבש מול המלח. הזדמנות להרהר במושג הנדוש 'אחדות הניגודים', ואף לערער עליו

קרא עוד