עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת ואתחנן - הרחבה והארות

זוגות של ניגודים אינם אמצעי ספרותי בלבד. במקרא הם אמצעי, שאינו משקף סימטריה. המקרא מציב את הניגודים, באופן מובנה ושיטתי - להנעת תהליך של מהות

קרא עוד