עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

וישב  ב

וישב ב

האם המקרא מבחין בין 'מטה' ובין 'מקל'? האם הם מקפלים בחובם מגמות שונות? האם 'שני המחנות' של יעקב משקפים ירידה?

קרא עוד