עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

וירא

וירא

אם נציב אוהל מול בית - איזה מהם עדיף? את התשובה יש לחפש דווקא בפתח שלהם. ומה הקשר אל 'לפתח חטאת רובץ'?

קרא עוד