עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

נח  -  הקשת שבענן

נח - הקשת שבענן

הקשת בענן. ענן קשור לגשם? לא במקרא! 'ענן' הוא במשפחת החושך והערפל. אם כך, מהי הברית, שהקשת היא האות שלה?

קרא עוד