עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

וישלח  ב

וישלח ב

מסע יעקב משורטט כתהליך. איך? באמצעות 'מקלו של יעקב'. התוצאה: יעקב מתעמת, עם לבן, ודורש במפגיע ברכה מהמלאך

קרא עוד