עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

חיי שרה

חיי שרה

לריצה יש ערכיות? מסתבר שכן. מה בא המקרא ללמד אותנו, באמצעות תיאורי הריצות של גיבורי הסיפורים?

קרא עוד