עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

וישלח  א

וישלח א

'במקלי עברתי את הירדן – ועתה תודות למקל אני בעל רכוש'. כך אמור להיות כתוב, בסיפור רגיל. מהו המסר בהשמטת המקל?

קרא עוד