עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

וישב  א

וישב א

שני הבורות בחיי יוסף: אל האחד נזרק ומן השני הועלה - גבוה. נרד בעקבותיו, ואולי נקלוט את גודל העלייה, אל מימוש החלום

קרא עוד