עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לך לך

לך לך

שני מסעות עשה אברהם, אחרי הגיעו לכנען. דרומה - וצפונה. את מה מתאר הכתוב, בסיום המסעות, כ'עמק השווה'?

קרא עוד  
וירא

וירא

אם נציב אוהל מול בית - איזה מהם עדיף? את התשובה יש לחפש דווקא בפתח שלהם. ומה הקשר אל 'לפתח חטאת רובץ'?

קרא עוד