עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת חוקת

לפרשת חוקת

מעיון באירוע ההכאה בסלע לעצמו לא ברור למה משה נענש בחומרה. כשמציבים ממול את האירוע הראשון של ההככאה בסלע - נפרשות תובנות חדשות

קרא עוד