עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

פרשת במדבר

פרשת במדבר

הבכורות הומרו בלוויים, כמשרתים במשכן. אך הדגש אינו על הקדשה מלמעלה, אלא על פעולות האדם

קרא עוד