עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת בלק

לפרשת בלק

פרשת הקללה שהפכה לברכה נשענת על מראה העינים ועל ראייה חלקית. כפי שראינו גם בפרשת המרגלים

קרא עוד