עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

לפרשת קורח

לפרשת קורח

עיון בניגוד שבין שני האותות השונים בפרשת קורח ועדתו - מעמיד אותנו על המסר שבפרשה, ולהבין מיהם 'בני מרי'

קרא עוד