להבנה מעשית של "דרך האמצע" של הרמב"ם

להבנה מעשית של "דרך האמצע" של הרמב"ם

'דרך האמצע' מצטיירת כהמלצה טכנית כוללנית, אך עיון מדוקדק יותר בדברי הרמב"ם מעלה תובנה מדויקת ומעמיקה יותר. אולי 'שביל הזהב'?

קרא עוד