עיון בתנ"ך #מוסר


ייסורים ומוסר - כלים שלובים

ייסורים ומוסר - כלים שלובים

מעקב מדוקדק אחר הייסורים במקרא מעלה כי כמעט ללא יוצא מהכלל הם נקשרים ללקיחת מוסר

קרא עוד