עיון בנושאים מתוך הפרשה - מזווית העיון של גישת 'דרך הניגודים' הגישת מוצגת בספר "דרך הניגודים בפשט המקרא". ניב 2021

תצווה

תצווה

פתיל התכלת מוכר מהציצית. אך מחובר בקשר על-חוטי לפתיל התכלת שעל ציץ הזהב במצחו של הכהן הגדול. ומה הקשר לנזיר?

קרא עוד